ملحفه کشدار تک نفره کد۱۳۹۸۸۱۳ (رنگ بنفش)

تماس بگیرید

با توجه به افزایش قیمت تشک و تجهیزات خواب در سال های اخیر، احساس نیاز به بهبود در نگهداری آن ها بیش از پیش احساس می شود تا بتوان در افزایش عمر آن ها و همچنین کاهش هزینه های خانواده گام مطمئنی برداشت. ما توانستیم با تکیه بر محصولات و تولیدات داخلی کشور کاورهای کشداری را تولید کنیم که در مقایسه با قیمت رقیبان خارجی خود بسیار ارزان تر و دارای کیفیتی مناسبی می باشند.