خرید روبالشی تترونمشاهده تمام طرح‌ها

روبالشتی تترون

روبالشتی(روبالشی) های تترون دوخته شده در فروشگاه دواج، تماماً از بهترین پارچه های تترون ایرانی وخارجی در ابعاد استاندارد ۵۰*۷۰ مناسب انواع بالش‌های طبی و الیاف می باشد که نیاز مشتری را به صورت کامل رفع می‌کنند.

مشاهده و خرید

روبالشتی مخمل، ساتن

روبالشتی(روبالشی) های دوخته شده در فروشگاه دواج، تماماً از بهترین پارچه های مخمل، ساتن و کتان خارجی در ابعاد استاندارد ۵۰*۷۰ مناسب انواع بالش‌های طبی و الیاف می باشد که نیاز مشتری را به صورت کامل رفع می‌کنند و کاوری مناسب برای بالش شما محسوب می‌شوند. 

مشاهده و خرید

روکوسنی مخمل، ساتن

روکوسنی های دوخته شده در فروشگاه دواج، تماماً از بهترین پارچه های مخمل، ساتن و کتان خارجی در ابعاد استاندارد ۵۰*۵۰ مناسب انواع بالش‌های طبی و الیاف می باشد که نیاز مشتری را به صورت کامل رفع می‌کنند و کاوری مناسب برای بالش شما محسوب می‌شوند. 

مشاهده و خرید

روبالشتی فانتزی و بچه‌گانهمشاهده

روبالشی کارتونی و بچه‌گانه

روبالشتی(روبالشی)های طرح دار بچه‌گانه در طرح های مختلف دخترانه و پسرانه، تماماً از پارچه های میکرو چاپ خورده در ابعاد ۵۰*۷۰ دوخته شده اند و همراه با گارانتی عدم رنگ دهی یا آبرفت تحویل مشتریان عزیز می‌گردند. 

مشاهده و خرید