ملحفه کشدار تخت طرح کلاسیک کد ۱۳۹۹۰۱۲۰۱(رنگ قرمز)

تماس بگیرید

– کش ها در هر چهار گوشه کاور قرار دارد
– ابعاد : 90*200 سانتی متر به قطر 25 سانت

– فاقد روبالشتی