ملحفه کشدار تخت دونفره کد۱۳۹۹۰۱۰۸۱ (آبی)

تماس بگیرید

– کش ها در هر چهار گوشه کاور قرار دارد
ابعاد : 180*200 سانتی متر/160*200 سانتی متر به قطر 25 سانت
– دارای دو عدد روبالشتی به ابعاد 47*68